Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: mgr Kinga Włodkowska

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej stresu i skutecznych metod radzenia sobie z nim. Uczestnicy kursu dowiadują się jak wyglądają procesy regulowania emocji w ludzkim organizmie. Ponadto, lekcje zawierają informacje o tym, jakie znaczenie ma psychika w radzeniu sobie z emocjami. Opisany jest również główny sposób na walkę ze stresem- psychoterapia. Przedstawiono różne nurty psychoterapeutyczne, w obrębie których człowiek może szukać pomocy w regulowaniu napięcia emocjonalnego.

Program szkolenia:

•   Definiowanie pojęcia stres. Potoczne myślenie o stresie;
•   Ekspresja emocji. Podział emocji na podstawowe i pochodne;
•   Procesy regulacji emocji;
•   Psychika człowieka a procesy samokontroli emocji;
•   Rola emocji w życiu człowieka;
•   Regulacja emocji w procesie psychoterapii.;
•   Modele teoretyczne leżące u podstaw systemów psychoterapeutycznych;

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką psychologii. Informacje zawarte w szkoleniu mogą być cenne zarówno dla studentów, wykładowców oraz ludzi zainteresowanych własnym rozwojem i poszerzaniem kompetencji.

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Radzenie sobie ze stresem"

 

Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: Psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od dziewięciu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe. Pełniąc funkcję psychologa w przedszkolu, diagnozowała funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Zajmowała się indywidualnymi konsultacjami z rodzicami, dotyczącymi trudności poznawczych, emocjonalnych i żywieniowych dzieci. Opracowywała indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci, dotyczące tematyki wychowawczej, emocjonalnej oraz żywieniowej.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 90 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości