Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: dr Urszula Tokarska


Cel szkolenia: zapoznanie specjalistów pedagogiki specjalnej, nauczycieli nauczania przedszkolnego i początkowego w szkołach podstawowych, terapeutów z rolą środowiska rodzinnego, rolą matki i ojca, rodzeństwa pełnosprawnego i niepełnosprawnego w funkcjonowaniu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w rodzinie, w diagnozowaniu, terapii i rehabilitacji, a także z procesem dydaktyczno-wychowawczym w domu rodzinnym i w szkole.

Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli szkół specjalnych, nauczycieli szkół integracyjnych, nauczycieli nauczania początkowego, wychowawców, ośrodków szkolno-wychowawczych, terapeutów w ośrodkach domów społecznych, instruktorów zawodowych warsztatów terapii zajęciowej, pedagogów i psychologów szkolnych, opiekunów społecznych.

Zagadnienia programowe:

· Funkcja wychowawcza rodziny, matki i ojca w wychowaniu dziecka specjalnej troski.
· Uwarunkowania funkcji wychowawczej rodziny.
· Struktura rodziny. Funkcja wychowawcza rodzeństwa.
· Rodzeństwo pełnosprawne i dziecko niepełnosprawne.
· Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie.
· Współpraca ze środowiskiem rodzinnym w wychowaniu i kształceniu.
· Zaspokajanie potrzeb dziecka.
· Rola temperamentu w wychowaniu, nauczaniu i interwencyjnym oddziaływaniu na odchylenia.
· Cele i zasady wychowawcze.
· Cechy wychowawcy.
· Umiejętność nawiązywania stosunku uczuciowego, wychowawczego i atmosfery wychowawczej domu rodzinnego.
· Metody wychowawcze.
· Nagrody i kary.
· Czynniki wspierające proces rehabilitacji jednostek niepełnosprawnych intelektualnie. Instytucje opieki nad dziećmi i młodzieżą wspierające rodzinę.
· Wychowanie – oddziaływanie pedagogiczne – nauczanie i interwencyjne oddziaływanie na odchylenia.


Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji nauczycieli-wychowawców szkół specjalnych i nauczycieli nauczania początkowego, a także opiekunów-wychowawców w domach opieki społecznej, warsztatach terapii zajęciowej w zakresie rozpoznawania, diagnozowania, nauczania i wychowania w środowisku rodzinnym dziecka specjalnej troski. A także współpracy z rodzicami dotyczącymi organizowania środowiska rodzinnego, atmosfery wychowawczej domu rodzinnego, umiejętności stosowania metod wychowawczych, nagród i kar. Udzielania fachowej wiedzy na temat trudności wychowawczych dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (wychowanie – oddziaływanie pedagogiczne – nauczanie i interwencyjne oddziaływanie na odchylenia). Koordynacja i integracja instytucji wspierających rodzinę w rehabilitacji dziecka specjalnej troski.


Metoda kształcenia:
Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Rodzina a dziecko specjalnej troski"


Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny.

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: dr Urszula Tokarska

- wykładowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
- 1998 - 2002 –studia doktoranckie z pedagogiki KUL w Lublinie z zakresu pedagogiki rodziny. Rozprawa doktorska pt.: „Stan i uwarunkowania kultury pedagogicznej współczesnych rodziców w świetle badań”.
- 1993 - 1998 –studia doktoranckie z pedagogiki KUL praca magisterska z psychopedagogiki pt: „Osobowościowe uwarunkowania destruktywnych i konstruktywnych sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych u chłopców w okresie adolescencji”.


WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż


CENA: 130 zł


ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości