Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: dr Urszula Tokarska

Cel kursu: doskonalenie umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i przezwyciężania zjawiska mobbingu w klasie i w środowisku szkolnym a także współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym (rodzeństwem), organizowanie zajęć dla mobberów i uczniów mobingowanych. Przyswojenie metod badawczych (diagnoza, wywiad, obserwacja), stosowanie kwestionariuszy, ankiet.

Zagadnienia programowe:

•   Geneza podstawowych pojęć, objawy, przyczyny cechy mobbingu, znaczenie grupy społecznej. Typowe wzorce zachowań outsidera trudny człowiek, chwalipięta, błazen klasowy, niezdara. A także wzorce relacji między jednostką i grupą, tzw. „diabelski krąg”, „filtrujące” działanie uprzedzeń, „utrwalanie roli outsidera”, zjawisko „psychologii uprzedzeń”, projekcji, funkcja agresji.;
•   Pojęcie i charakterystyka przemocy w szkole – cyberprzemoc, depresja, klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Pojęcie i objawy złożonego pourazowego zespołu stresu (złożony syndrom pourazowy) według J. L. Herman (1999) i jego skutki dla ofiar mobbingu, uzależnienie od złości (Potter-Efron, Potter - Efron, 1994), syndrom presuicydalny;
•   Wsparcie dzieci w okresie dojrzewania a zjawisko mobbingu. Związek przemocy z fazą dorastania a profilaktyka. Zajęcia, które mają na celu poprawienie sytuacji ofiary mobbingu (dyskusja z klasą, rozmowa z ofiarą mobbingu, metoda ukrytej interwencji, włączenie outsidera do grupy – dowartościowanie ucznia, wsparcie ze strony nauczyciela, wspólna akcja klasy – współzawodnictwo, zintegrowanie outsidera z klasą, praca nad projektem, nakręcenie filmu video, wczuwanie się w rolę ofiary mobbingu, dostrzeganie osoby w outsiderze „talk-show”, odegranie scenki lub sporządzenie przez uczniów własnego tekstu: „W wesołym miasteczku”, „Na dziedzińcu szkolnym”, fikcja literacka – odwołanie się do powieści, opowiadania czy filmu. Diagnoza w klasie i w środowisku szkolnym sytuacji ofiary mobbingu (obserwacja, wywiad, ankieta, socjogram. Umiejętność stosowania środków zaradczych na poziomie szkoły, klasy, jednostki. ;
•   Wsparcie ofiary mobbingu ze strony środowiska rodzinnego: stosunek uczuciowy, wychowawczy, atmosfera wychowawcza domu rodzinnego, metody wychowawcze: własny przykład, metoda profilaktyczna, angażująca do postawionego celu, nagrody i kary. Testy do badań środowiska rodzinnego;
•   Zapoznanie studenta z zajęciami lekcyjnymi wychowawczo-dydaktycznymi przezwyciężającymi i zapobiegającymi mobbingowi w środowisku szkolnym. A także z metodami badawczymi, Kwestionariuszami, ankietami badającymi poczucie osamotnienia, beznadziejności, depresji, przeznaczonymi dla mobberów i uczniów mobbingowanych;

Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych i ponadpodstawowych, opiekunów wychowawców świetlic, grup młodzieżowych, Domów Kultur, pedagogów szkolnych, wychowawców klas, psychologów szkolnych, duszpasterzy doskonalenie kompetencji nauczycieli-wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, duszpasterzy w zapobieganiu i przeciwdziałaniu mobbingowi w grupach młodzieżowych, klasach szkolnych, przyswojenie metod badawczych do diagnozowania środowiska szkolnego i klasy, a także współpraca z rodziną zarówno mobingowanego ucznia, jak i mobbera

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Mobbing dziecka w klasie i środowisku szkolnym a wsparcie rodziny"

 

Forma zaliczenia: Test

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: dr Urszula Tokarska – wykładowca WSNS w Lublinie na kierunku socjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia, oligofrenopedagogika, dietoterapia, dietetyka, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, Studium Nauczycielskie, Uniwersytet dla Rodziców

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 90 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości