Kursy

Zapraszamy na kursy realizowane online

Wykładowca: dr Urszula Tokarska

Cel szkolenia: zapoznanie z pojęciem i wskaźnikami niedostosowania społecznego: kłamstwo, wagary, agresja, toksykomania, lekomania, alkoholizm wśród dzieci i młodzieży, a także rozpoznawaniem, diagnozowaniem, stosowaniem metod i technik badawczych (Kwestionariuszy i ankiet), przeciwdziałaniem i profilaktyką (zajęcia socjoterapeutyczne).

Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli i wychowawców szkół wszystkich typów (podstawowych, gimnazjach i średnich), pedagogów specjalnych, instruktorów zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych, opiekunów społecznych, terapeutów opiekunów-wychowawców ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, terapeutów zajęciowych w świetlicach terapeutycznych dla młodzieży trudnej, kuratorów sądowych, specjalistów pedagogiki resocjalizacyjnej.  

Zagadnienia programowe:

 • Niedostosowanie społeczne – geneza pojęcia, przedmiot, cel i charakter.
 • Symptomy niedostosowania społecznego: nieposłuszeństwo wobec dorosłych, kłamstwa, niepowodzenia szkolne, wagarowanie.
 • Agresja – przyczyny, teorie agresji, mechanizmy obronne. Znaczenie postaw rodzicielskich i atmosfery wychowawczej domu rodzinnego na kształtowanie się agresji. Temperament, zewnątrzsterowność i wewnątrzsterowność.
 • Alkoholizm i przynależność do grup nieformalnych, lekomania i toksykomania, jako niedostosowanie społeczne ucznia.
 • Pojęcie i metody profilaktyki. Zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami niedostosowanymi społecznie w młodszych klasach szkolnych i wśród młodzieży z wykorzystaniem choreoterapii.

 

Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji nauczycieli-wychowawców w zakresie rozpoznawania, diagnozowania, profilaktyki i zapobiegania wykolejeniu uczniów we wszystkich typach szkół (podstawowych, średnich, zawodowych, szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach terapeutycznych). Przeciwdziałanie i organizowanie zajęć socjoterapeutycznych. Współpraca z rodziną i rodzicami, a także szerszym środowiskiem (rówieśnicze i społeczne). Koordynowanie pracą z innymi instytucjami w środowisku.

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

 • Doskonalenia zawodowego z zakresu "Niedostosowanie społeczne - diagnoza i profilaktyka"
 • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny
Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni
Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni
Forma zaliczenia: test końcowy

Prowadzący: dr Urszula Tokarska

wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku socjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia, oligofrenopedagogika, dietoterapia, dietetyka, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, Studium Nauczycielskie, Uniwersytet dla Rodziców.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 100 zł

ZAPISZ SIĘ

Nasze kursy przez Internet

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Kontakt

 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
  Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
 • Zamojska 47
  20-102 Lublin
 • 81 441 33 11
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości