FAQs


Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Adresaci

W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności: pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami, opiekunowie praktyk zawodowych, wykładowcy prowadzący wykłady np. z dziedziny bhp.

Czas trwania i sposób organizacji kursu

Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 48 godz.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Metoda kształcenia

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie, jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Ramowy program kursu

I. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.
II. Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godz.
III. Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.
IV. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).

Praktyka metodyczna jest integralną częścią procesu kształcenia instruktorów praktycznej nauki zawodu. Uczestnika kursu obowiązuje odbycie 8 godzin praktyki zawodowej w środowisku pracy (może być to własna firma), zgodnie z kierunkową specjalnością zawodową.

Koszt: 600 zł/os.

WZÓR Świadectwa Ukończenia Kursu - pokaż

Świadectwo wydaje się na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz.1668 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652). Ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391 z późn. zm.).

 

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
    Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości