Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Open Panel

Zapraszamy na kursy realizowane online

Top Row2 Modules

This is an example of a module published to the top_row_2 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_black

This is the -centered_black module style and can be applied to most most module positions.

Top Row3 Modules

This is an example of a module published to the top_row_3 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_white

This is the -centered_white module style and can be applied to most most module positions.

-white

This is the -white module style and can be applied to most most module positions.

Wykładowca: mgr Kinga Włodkowska

Cel kursu: Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej stresu i skutecznych metod radzenia sobie z nim. Uczestnicy kursu dowiadują się jak wyglądają procesy regulowania emocji w ludzkim organizmie. Ponadto, lekcje zawierają informacje o tym, jakie znaczenie ma psychika w radzeniu sobie z emocjami. Opisany jest również główny sposób na walkę ze stresem- psychoterapia. Przedstawiono różne nurty psychoterapeutyczne, w obrębie których człowiek może szukać pomocy w regulowaniu napięcia emocjonalnego.

Program szkolenia:

•   Definiowanie pojęcia stres. Potoczne myślenie o stresie;
•   Ekspresja emocji. Podział emocji na podstawowe i pochodne;
•   Procesy regulacji emocji;
•   Psychika człowieka a procesy samokontroli emocji;
•   Rola emocji w życiu człowieka;
•   Regulacja emocji w procesie psychoterapii.;
•   Modele teoretyczne leżące u podstaw systemów psychoterapeutycznych;

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych tematyką psychologii. Informacje zawarte w szkoleniu mogą być cenne zarówno dla studentów, wykładowców oraz ludzi zainteresowanych własnym rozwojem i poszerzaniem kompetencji.

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

  • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Radzenie sobie ze stresem"

 

Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: Psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od dziewięciu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe. Pełniąc funkcję psychologa w przedszkolu, diagnozowała funkcjonowanie dzieci i ich rodzin. Zajmowała się indywidualnymi konsultacjami z rodzicami, dotyczącymi trudności poznawczych, emocjonalnych i żywieniowych dzieci. Opracowywała indywidualne programy terapeutyczne dla podopiecznych. Prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i dzieci, dotyczące tematyki wychowawczej, emocjonalnej oraz żywieniowej.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 90 zł

ZAPISZ SIĘ

Right

This is an example of a module published to the right position. There are also left, insets, rows, etc. positions and many others, be sure to read the full description. This is the default style that will appear for most module positions in the white body area.

-highlight2

This is the -highlight2 module style and can be applied to most module positions.

-highlight1

This is the -highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border

This is the -border module style and can be applied to most module positions.

-dark

This is the -dark style and can be applied to most module positions.

-gray

This is the -gray module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight1

This is the -border_highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight2

This is the -border_highlight2 module style and can be applied to most module positions.

Bottom Row1 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_1 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row2 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_2 row and the module class suffix -plain. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row3 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_3 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.