Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Open Panel

Zapraszamy na kursy realizowane online

Top Row2 Modules

This is an example of a module published to the top_row_2 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_black

This is the -centered_black module style and can be applied to most most module positions.

Top Row3 Modules

This is an example of a module published to the top_row_3 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_white

This is the -centered_white module style and can be applied to most most module positions.

-white

This is the -white module style and can be applied to most most module positions.

Wykładowca: mgr Piotr Kaczyński

Program szkolenia:

  • Definicja problemu,
  • Identyfikacja problemu,
  • Geneza i dynamika zjawiska,
  • Znaczenie problemu dla rodziny,
  • Określenie potrzeb rodziny,
  • Określenie jej potencjału,
  • Prognoza,
  • Wstępne przygotowanie działań,
  • Wdrażanie przykładowych oddziaływań.

 

Adresaci: szkolenie skierowane jest do pracowników służb społecznych zatrudnionych m. in.: w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opieki Zdrowotnej. 

Cel kursu: jest opanowanie bądź doskonalenie umiejętności rozpoznawania wiodących dysfunkcji w środowisku a następnie optymalny dobór metod pracy i zaplanowanie realizacji pomocy.

Korzyści ze szkolenia: doskonalenie kompetencji w zakresie: umiejętności stawiania prawidłowej diagnozy rodziny z dysfunkcjami oraz planowanie dla niej wsparcia.

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia:

  • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Diagnoza oraz projektowanie wsparcia dla klienta pomocy społecznej"

 

Forma zaliczenia: zadania kontrolne

Liczba godzin szkolenia w systemie tradycyjnym: 10 godzin

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

 

Prowadzący: mgr Piotr Kaczyński - absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 roku uzyskał tytuł magistra socjologii ze specjalizacją pracy socjalnej. Posiada dyplom Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie Rozwoju Umiejętności Trenerskich. Wykładowca, szkoleniowiec, trener, mentor. Ma w dorobku ponad 1000 godzin zrealizowanych wykładów, warsztatów, szkoleń dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych (m. in. młodzieży, osób starszych, doradców finansowych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych, osób ze schorzeniami psychicznymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

Cena: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

 

Right

This is an example of a module published to the right position. There are also left, insets, rows, etc. positions and many others, be sure to read the full description. This is the default style that will appear for most module positions in the white body area.

-highlight2

This is the -highlight2 module style and can be applied to most module positions.

-highlight1

This is the -highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border

This is the -border module style and can be applied to most module positions.

-dark

This is the -dark style and can be applied to most module positions.

-gray

This is the -gray module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight1

This is the -border_highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight2

This is the -border_highlight2 module style and can be applied to most module positions.

Bottom Row1 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_1 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row2 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_2 row and the module class suffix -plain. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row3 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_3 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.