Kursy

Nasze kursy przez Internet

Wykładowca: mgr Jadwiga Osińska

Cel kursu: Podstawowym celem kursu jest pomoc nauczycielowi w uporządkowaniu wiedzy z zakresu metod nauczania. Uczestnik kursu uświadomi sobie (lub przypomni) współzależności pomiędzy rynkiem pracy i metodami pacy nauczyciela. W wyniku kursu zostanie usystematyzowana wiedza z zakresu klasyfikacji i istoty metod nauczania, w tym tzw. aktywizujących, przygotowujących ucznia do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. W swojej praktyce pedagogicznej oraz w ramach zaliczenia kursu nauczyciel może skorzystać z zaproponowanych metod aktywizujących, zmodyfikować je, bądź zaproponować swoje.

Program szkolenia:

•   Rynek pracy - podstawowe kategorie i aktualna charakterystyka ;
•   Metody pracy w nauczycielskim systemie kształcenia;
•   Charakterystyka wybranych metod nauczania tzw. aktywnych;
•   Propozycje zastosowania wybranych metod;

Adresaci: Kurs ten jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli zainteresowanych uporządkowaniem swojej wiedzy i wdrożeniem metod aktywizujących

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  • Doskonalenia zawodowego
  • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 21 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: Mgr ekonomii (SGPiS/SGH w Warszawie). Ukończyła studia podyplomowe: przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UW i UMCS); z Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (z tytułem doradcy zawodowego); w zakresie „Informatyka w zarządzaniu” na Politechnice Lubelskiej; Pedagogiczne (SGPiS/SGH). Ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz aplikację administracyjną. Poza tym: szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS, potwierdzone certyfikatami Ministerstwa Rozwoju, EFS i FE WER, Certyfikat ECDL; kursy, szkolenia, warsztaty dot. m.in. podstaw księgowości, realizacji zagadnień programowych z przedsiębiorczości, modułowych i przedmiot programów nauczania, prowadzenia firmy w gospodarce rynkowej, awansu zawodowego nauczycieli, mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji, rynku pracy, doradztwa zawodowego, innowacji w edukacji, eksperckiego nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej, funduszy unijnych, pomiaru i projektowania dydaktycznego, budowania modeli biznesowych, rozwoju i wdrażania ICT w szkole, NGO, funkcjonowania rynku kapitałowego i GPW, obsługi oprogramowania Pakietu Insert GT (dla firm) oraz VULCAN (dla szkół). Wykładowca na studiach podyplomowych. Bogate doświadczenie zawodowe: wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, nauczyciel przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomiczno-informatycznych i administracyjnych, doradca zawodowy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, kierownik/koordynator projektów unijnych, założyciel i prezes stowarzyszenia.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.