Kursy

Nasze kursy przez Internet

Wykładowca: mgr Jadwiga Osińska

Cel kursu: Podstawowym celem kursu jest uporządkowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu współzależności pomiędzy umiejętnościami kluczowymi, podstawami programowymi oraz metodami pacy nauczyciela. Każdy nauczyciel podczas swojej codziennej pracy może i powinien wnosić swój wkład w przygotowywanie uczniów do życia zawodowego w społeczeństwie. Niezbędny jest dobór takich metod nauczania oraz form organizacyjnych, które pozwolą nie tylko na zrealizowanie podstawy programowej z danego przedmiotu lecz także na wyposażenie ucznia w umiejętności kluczowe, które są narzędziem na całe życie

Program szkolenia:

•   Kompetencje kluczowe;
•   Cele i zadania szkoły w dziedzinie kształcenia umiejętności kluczowych wynikające z podstaw programowych;
•   Nowoczesne metody dydaktyczne w procesie kształcenia;
•   Metoda projektu szczególnie polecana wśród metod kształtujących umiejętności kluczowe;

Adresaci: Kurs ten jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli świadomie dobierających metody i formy organizacyjne pracy z uczniem/słuchaczem na każdym etapie edukacyjnym

 

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.


Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  • Doskonalenia zawodowego
  • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Forma zaliczenia: Praca zaliczeniowa

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 22 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni


Prowadzący: Mgr ekonomii (SGPiS/SGH w Warszawie). Ukończyła studia podyplomowe: przygotowujące kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość (UW i UMCS); z Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie (z tytułem doradcy zawodowego); w zakresie „Informatyka w zarządzaniu” na Politechnice Lubelskiej; Pedagogiczne (SGPiS/SGH). Ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz aplikację administracyjną. Poza tym: szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS, potwierdzone certyfikatami Ministerstwa Rozwoju, EFS i FE WER, Certyfikat ECDL; kursy, szkolenia, warsztaty dot. m.in. podstaw księgowości, realizacji zagadnień programowych z przedsiębiorczości, modułowych i przedmiot programów nauczania, prowadzenia firmy w gospodarce rynkowej, awansu zawodowego nauczycieli, mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji, rynku pracy, doradztwa zawodowego, innowacji w edukacji, eksperckiego nadzoru pedagogicznego, kontroli zarządczej, funduszy unijnych, pomiaru i projektowania dydaktycznego, budowania modeli biznesowych, rozwoju i wdrażania ICT w szkole, NGO, funkcjonowania rynku kapitałowego i GPW, obsługi oprogramowania Pakietu Insert GT (dla firm) oraz VULCAN (dla szkół). Wykładowca na studiach podyplomowych. Bogate doświadczenie zawodowe: wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, nauczyciel przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomiczno-informatycznych i administracyjnych, doradca zawodowy, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, kierownik/koordynator projektów unijnych, założyciel i prezes stowarzyszenia.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.