Kursy

Nasze kursy przez Internet

KURS W PRZYGOTOWANIU!

Wykładowca: dr Adam Balicki

Informacje ogólne:

Każdy nauczyciel w swojej codziennej pracy musi stosować przepisy prawa. Praca nauczyciela regulowana jest przede wszystkim przez przepisy: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) a także liczne akty wykonawcze wydane na podstawie wspomnianych aktów prawnych. Dlatego każdy dyrektor szkoły oraz nauczyciel powinien znać wspomniane przepisy i umieć je zastosować w codziennej pracy.

Po odbyciu kursu każdy jego uczestnik zostanie zaznajomiony z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie systemu oświaty, statusu zawodowego nauczyciela jak też zasad oceniania i klasyfikowania.

Adresaci: kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć, uaktualnić lub uzupełnić wiedzę jaka zdobyli na studiach lub specjalizacjach nauczycielskich.

Metoda kształcenia:
Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac czy też odpowiada na pytania. Uczestnik szkolenia podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  • Doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 

Forma zaliczenia: zadania zaliczeniowe

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 10 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 4 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

 

Prowadzący: dr Adam Balicki

Prawnik, historyk i archiwista. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego WZNPiE KUL w Tomaszowie Lubelskim). Specjalista z zakresu prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 100 zł

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.