Sample Drop Down Module

This is an example of a module published to the drop_down row. This row contains 6 modules. To enable the drop down simple publish any module to any of the drop_down_x positions.

Open Panel

Top Row1 Modules

This is an example of a module published to the top_row_1 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

Top Row2 Modules

This is an example of a module published to the top_row_2 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_black

This is the -centered_black module style and can be applied to most most module positions.

Top Row3 Modules

This is an example of a module published to the top_row_3 row. This row contains 6 modules, read below for a full description.

-centered_white

This is the -centered_white module style and can be applied to most most module positions.

-white

This is the -white module style and can be applied to most most module positions.

Wykładowca: mgr Małgorzata Jabłońska-Trautman

Informacje ogólne:

Poprawna komunikacja opiekuna z rodzicem dziecka jest złożona, zależna od wielu aspektów formalnych, strukturalnych, psychologicznych. Na poprawna komunikację oraz porozumienie między wychowawcami a rodzicami wpływa sam rodzaj przekazu informacji, postawa nadawcy, spostrzeganie odbiorcy, waga przedmiotu komunikacji, jak również zmienne środowiskowe. Kurs pogłębia wiedzę z zakresu przekazywania ważnych dla rodzica informacji o dziecku oraz zmiennych warunkujących odbiór tego przekazu i reakcję rodzica, która warunkuje porozumienie.

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyfiką komunikacji międzyludzkiej (społecznej), cechami komunikat, elementami procesu komunikowania się, błędami i barierami występującymi w procesie komunikowania się. Szczegółowo zostaną omówione typy postaw rodzicielskich oraz ich wpływ na osobowość dziecka, sposób zachowania w grupie społecznej, jak również wzajemny wpływ postawy opiekunów i rodziców kształtujący porozumienie między nimi.

Program kursu:

 • istota procesu komunikowania się
 • elementy procesu komunikowania się
 • komunikacja interpersonalna-bezpośrednia
 • komunikowanie werbalne i niewerbalne
 • komunikowanie informacyjne (warunkujące porozumienie)
 • komunikowanie perswazyjne (wpływające na odbiorcę)
 • zakłócenia w procesie komunikacji
 • typy postaw rodzicielskich
 • komunikat a postawa rodzicielska
 • spostrzeganie funkcjonowania własnego dziecka oraz jego wpływy na porozumienie
 • praktyczne wskazówki w dążeniu do porozumienia rodzic-opiekun


Adresaci: osoby bezpośrednio współpracujące z dziećmi w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych, szkołach, świetlicach; wychowawcy, którzy w codziennej pracy komunikują się z rodzicami swoich podopiecznych; nauczyciele, psycholodzy, studenci psychologii, pedagodzy oraz wszyscy zainteresowani tematyką komunikacji między wychowawcą a rodzicem.

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć
w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

 • Doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela

 

Forma zaliczenia:zadania praktyczne

Liczba godzin szkolenia odpowiada: 25 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny

Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni

Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

 

Prowadzący: mgr Małgorzata Jabłońska-Trautman

Psycholog, psychoterapueta. Ukończyła podyplomowy 4 letni kurs psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 120 zł

ZAPISZ SIĘ

Right

This is an example of a module published to the right position. There are also left, insets, rows, etc. positions and many others, be sure to read the full description. This is the default style that will appear for most module positions in the white body area.

-highlight2

This is the -highlight2 module style and can be applied to most module positions.

-highlight1

This is the -highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border

This is the -border module style and can be applied to most module positions.

-dark

This is the -dark style and can be applied to most module positions.

-gray

This is the -gray module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight1

This is the -border_highlight1 module style and can be applied to most module positions.

-border_highlight2

This is the -border_highlight2 module style and can be applied to most module positions.

Bottom Row1 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_1 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row2 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_2 row and the module class suffix -plain. This row contains 6 modules, read above for a full description.

Bottom Row3 Modules

This is an example of a module published to the bottom_row_3 row. This row contains 6 modules, read above for a full description.